Prezentácia výtvarného projektu SVET OKOLO NÁS
EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.
A. Einstein

L.Balárová - Zlatovláska (MŠ Bajkalská 31,  Prešov)
L.Balárová – Zlatovláska (MŠ Bajkalská 31, Prešov)

Umenie a krása výtvarného prejavu detí predškolského veku je pre nás tvorivou výzvou k obohateniu duchovných a kultúrnych hodnôt Slovenska. S potešením sme reflektovali vstup našej krajiny do EÚ, čo je inšpiráciou pre nás a naše deti, aby sme ponúkli kreativitu detského umenia v európskom dome. Naša budúcnosť, naše bohatstvo sú deti, ktoré máme pripraviť pre zjednotenú Európu ako spoločné dobro.

S týmto cieľom bol vypracovaný projekt EUROROZPRÁVKY, ktorého charakteristickým znakom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho  spoločenstva už od útleho veku.

M.Žarnovský - Vtáci (MŠ Jurkovičova 17,  Prešov)
M.Žarnovský – Vtáci (MŠ Jurkovičova 17, Prešov)

Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detí EÚ.   28  klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ bude výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú taktiež svojim spôsobom originálne stvárňovať dané typické európske rozprávky.

E.Lacková - Na prechádzke (MŠ Bernolákova 19,  Prešov)
E.Lacková – Na prechádzke (MŠ Bernolákova 19, Prešov)

Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale aj pre deti  žijúce v európskom spoločenstve. Sme presvedčení, že realizácia tejto myšlienky ukázať v Európe krásne hodnoty vytvorené našimi deťmi a európskymi deťmi prinesie radosť nielen deťom, autorom, pedagógom, pracovníkom EÚ, ale aj širokej verejnosti.

Vernisáž výstavy sa uskutoční:

20.októbra 2016 o 16:00 v Bratislave – RTVS, Mýtna 1
15.novembra 2016 o 17:00 v Bruseli – Galéria IFA Laboratory, 71 place du Jeu de Balle
8.decembra 2016 o 15:00 v Prešove – Galéria PKO – Caraffova väznica

Tešíme sa na Vašu účasť!