Slávnostná vernisáž v Prešove, kde sa projekt Eurorozprávky narodil


Slávnostná vernisáž v Galérii IFA LABORATORY v Bruseli


Odborná konferencia k projektu


Slávnostná vernisáž v Slovenskom rozhlase


Prezentácia Projektu EUROROZPRÁVKY na MsÚ v Prešove pre MŠ v Prešove


Aktuálne eurorozprávkove dianie


 

6. stretnutie organizátorov pri plánovaní a rozdelení kompetencií


 

Výtvarné semináre