Autorka a koordinátorka projektu Mária Zuščinová

Hlavní organizátori

MŠ Bajkalská 31, Prešov, riaditeľka PaedDr. Renáta Gumanová

MŠ Bernolákova 19, Prešov, riaditeľka Mgr. Dana Voštinárová

MŠ Jurkovičova 17, Prešov, riaditeľka Tatiana Daráková

ZUŠ – VO, Októbrová 32, Prešov, riaditeľ Mgr. Ľubomír Guman

učiteľka PaedDr.Ivana Pančáková

Projekt je pod záštitou

Slovenského Predsedníctva v Rade EÚ

Zastúpenia Európskej komisie SR

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Primátorky mesta Prešov, Ing. Andrey Turčanovej

 

Projekt podporil MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec EP

Na projekte spolupracujú

PhDr. Viera Hajdúková PhD. Ministerstvo školstva, vedy,

výskumu a športu Slovenskej republiky

Mgr. Bibiána Šabeková, Odbor školstva OÚ v Prešove

Ing. Ivana Hrušková, ekonomicko-administratívna agenda

Materské školy v rámci Slovenska a lll.EŠ v Bruseli

 

Hlavný partner výstavy a medzinárodnej konferencie

RTVS, Galéria Slovenského rozhlasu Mýtna 1, Bratislava

 

Mediálny partner: RTVS

 

Partneri projektu

PKO Prešov – Galéria v Caraffovej väznici

Dobré zo Slovenska pán Miroslav Hruška

Starosta obce Ľubotice MVDr. Štefan Krajči

Združenie rodičov pri MŠ Švantnerova 1, Bratislava

Galéria ifa laboratory, Brusel

 

Videozáznam spracoval : Ing. Jakub Haško

Grafický návrh : Mgr. Ľubomír Guman

Grafické spracovanie: Slávka Jančíková

Grafický návrh na bulletin : Mária Zuščinová