Mária Zuščinová, autorka projektu EUROROZPRÁVKY
Email: eurorozpravky@gmail.com
Mobil: 0918 314 686, 0905 404 502

PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov
Email: eurorozpravky@gmail.com
Telefón: 051 77 19 609
Mobil: 0948 031 786