„Dobré zo Slovenska“ urobilo radosť nielen deťom, ale aj dospelým

Organizátori Európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY ďakujú firme „Dobré zo Slovenska“ a pánovi Miroslavovi Hruškovi, ktorý otvoril svoje štedré srdce pre slovenské deti a obdaril ich dobrotami.

 

Pri slávnostnom otvorení výstavy a konferencie firma ponúkala všetkým návštevníkom výstavy dobroty zo Slovenska, ako aj sladké odmeny pre deti pripravené v balíčkoch, ktoré dostávali zúčastnené materské školy spolu s DVD a diplomom. S úctou a vďakou autorka a organizátori projektu.

dscn4667