Nezabudnuteľné zážitky šikovných slovenských pedagógov v Bruseli

Pedagógovia zo Slovenska rekapitulujú svoje zážitky, ktoré im priniesol projekt Eurorozprávky.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17