Hlavné mesto Európy privítalo jedinečné Eurorozprávky

Prvá historická prezentácia výtvarnej tvorivosti slovenských pedagógov a detí materských škôl v rámci Európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY sa naplnila na pôde B R U S E L U pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ 2016!

 

Nádherné reprezentačné priestory bruselskej Galérie ifa laboratory 15. 11. 2016 o 17:00 hod. zažiarili farebnou paletou plnej čistej tvorivej energie slovenských a bruselských detí, ktoré stvárnili 69 rozprávkových projektov z 28 krajín Európskej únie. Veľká vďaka patrí deťom, tvorivým a zodpovedným pedagógom, ktorí v dlhodobom projekte okrem výstavných diel spracovali metodické materiály, knihu EUROROZPRÁVKY, DVD, informačné brožúry, ktoré budú slúžiť pre všetky materské školy v rámci SR.

foto-1
foto-2

Na ll. vernisáži v Bruseli nás srdečne privítal europoslanec pán Miroslav Mikolášik a odovzdal slovo veľvyslancovi SR v Belgicku pánovi Stanislavovi Vallovi, ktorý slávnostne otvoril ll. vernisáž, kde ocenil prácu pedagógov v súvislosti so slovenským predsedníctvom. Pani Javorčíková, manželka veľvyslanca SR na Stálom Zastúpení SR pri EÚ sa vo svojom príhovore dotkla detskej duše, z ktorej vychádza krásne čisté umenie vyjadrené hlbokým emocionálnym zážitkom.

foto-3

foto-4

Autorka a koordinátorka projektu Mária Zuščinová citovala slová H.CH.Andersena „Život každého človeka je rozprávka napísaná Božou rukou“, ktorá nás nabáda k vnútornej premene, aby sme sa stali dobrými ľuďmi a tak vštepovali prostredníctvom rozprávok našim deťom tie najlepšie morálne hodnoty, aby z nich vyrástli dobrí a čestní ľudia pre zjednotenú Európu. Zároveň poďakovala prítomným za morálnu podporu, spoluprácu v projekte a odovzdala diplom riaditeľovi a koordinátorke lll. EŠ ako aj knihu s 12 Eurorozprávkami.

foto-5

foto-6

Hlavná koordinátorka pre výtvarnú výchovu z lll. Európskej školy v Bruseli Clothilde Godard zdôraznila hlboké posolstvo spolupráce slovenských a európskych detí v spoločnom projekte. Riaditeľka Galérie ifa laboratory Johanna Suo vyjadrila obdiv nad krásou detského výtvarného umenia, ktoré bude pre bruselských divákov zaujímavou a pútavou prezentáciou. V závere boli odovzdané prezenty a kvetinové dary pre pozvaných hostí. Po slávnostnom ukončení bola prehliadka výstavy a recepcia, na ktorej sa prezentovala firma „Dobré zo Slovenska“.

foto-7

foto-8

Autor: Mária Zuščinová