Nezabudnuteľné zážitky šikovných slovenských pedagógov v Bruseli

Pedagógovia zo Slovenska rekapitulujú svoje zážitky, ktoré im priniesol projekt Eurorozprávky.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zavŕšenie výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Bruseli sa konalo v dňoch 13. až 15. novembra 2016 vďaka osobnému pozvaniu poslanca Európskeho parlamentu MUDr. Miroslava Mikolášika. ll. slávnostné otvorenie výstavy európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Galérií ifa laboratory Brusel bolo výbornou prezentáciou Slovenska, pričom naše mesto Prešov reprezentovala slovinská rozprávka „DINOSAURUS PIKO“ (MŠ Bernolákova 19), slovenská rozprávka „AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU“ (MŠ Ľubotice), talianska rozprávka „PINOCCHIO“ (MŠ Bajkalská) a MŠ Jurkovičova 17. V Bruseli reprezentovala naše mesto a školu aj naša pani učiteľka Mgr. Renáta Horňáková, ktorá bola jednou z vylosovaných projektových učiteliek. Vernisáž otvárali svojimi pozitívnymi a obdivnými príhovormi: pán poslanec Európskeho parlamentu MUDr. M. Mikolášik, pán veľvyslanec SR v Belgicku S. Vallo, pani Javorčíková – manželka pána veľvyslanca SR na Stálom zastúpení SR pri EÚ, pani Clothilde Godard – hlavná koordinátorka pre výtvarnú výchovu lll. Európskej školy v Bruseli. Veľké poďakovanie všetkým zúčastneným vyjadrila autorka projektu pani M. Zuščinová. Atmosféra vernisáže bola príjemná pre všetkých zúčastnených. Deti v doprovode rodičov sa „ponorili“ do deja rozprávok a obdivovali priestorové práce. 12 projektových učiteliek, riaditeliek MŠ zo Slovenska malo možnosť navštíviť sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli, Parlamentária a absolvovať krátku prehliadku historického mesta. Bolo zaujímavé vidieť Európsky parlament „ako živý organizmus“, ktorý je otvorený pre ľudí, študentov. Poslednou bodkou EUROROZPRÁVOK bude ešte výstava v Caraffovej väznici od 8.12.2016 pre širokú verejnosť nášho mesta pod záštitou pani primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej.“

Renáta Horňáková, MŠ Bernolákova

„V mene Materskej školy na Hollého 3 v Hlohovci sa Vám chcem poďakovať, že ste vymysleli nádherný projekt Eurorozprávky. Aj keď cesta k cieľu bola popretkávaná rôznymi prekážkami, ktorými projektové učiteľky spolu s vedením museli čeliť, som veľmi rada, že sa nám to spoločne podarilo dotiahnuť do záverečného cieľa a deťmi vytvorené jedinečné, nádherné a originálne diela sú prezentované až v ďalekom Bruseli. Opäť sa potvrdilo, že materinky sú veľmi kreatívne a spoľahlivé. Musím konštatovať, že každá jedna materská škola pri plnení projektu dala maximum a pristúpila k nemu zodpovedne. Svedčí o tom úžasná výstava, ktorá je nainštalovaná v Bruselskej galérii. Pri vstupe do galérie návštevníka oslní svojou nádhernou a pestrou paletou farieb a celá miestnosť je presvetlená a naplnená pozitívnou energiou. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť vernisáži v Bratislave a hlavne vernisáži v Bruseli. Celé slávnostné otvorenie výstavy za účasti ctených hostí bolo veľmi dojímavé. Neviem ako ostatných, ale mňa na konci dňa, aj napriek únave z celého dňa plného zážitkov z návštevy parlamentu, prehliadky Bruselu…, príjemne hrialo pri srdci, keď som videla odchádzať návštevníkov s úsmevom na perách. Veľké poďakovanie patrí p. poslancovi Mikolášikovi, ktorý nám sprostredkoval mnoho nových a zaujímavých informácii. Poďakovanie patrí aj stážistke, ktorá nás sprevádzala počas celého dňa a taktiež nám odovzdala veľa informácii. Taktiež ďakujem aj p. primátorovi za podporu pri projekte a najväčšie ďakujem patrí projektovým učiteľkám a celému kolektívu materskej školy. Z celého pobytu v Bruseli si odnášam veľké nezabudnuteľné dojmy.“

Lívia Klostermannová, MŠ Hollého Hlohovec

“Zo srdca ďakujem za možnosť prežiť krásny deň v centre Európy. Odniesla som si množstvo úžasných zážitkov. Zúčastniť sa tohto projektu bola pre mňa a našu MŠ veľká česť keďže ide o projekt, ktorý spája deti Európy cez výtvarné umenie a svet rozprávok. Ďakujem za úžasnú myšlienku a nasadenie, želám Vám veľa zdravia a pohody do ďalších dní. Za seba musím povedať, že aj na samotnú prácu europoslancov sa už dívam trochu ináč a toto poznanie budem šíriť ďalej.“

Juliana Vadelová, MŠ Jilemnického, Spišská Nová Ves

“Ďakujem veľmi pekne za možnosť vycestovať a spoznať novú krajinu. Bolo veľmi dobre, cesta a šoféri boli veľmi ohľaduplní a aj vďaka ním zbehla cesta oveľa rýchlejšie ako sa zdalo. Ubytovanie bolo fajne, páčilo sa mi, že tam bolo cítiť tú ich tradíciu a históriu, že sa toho držia aj ten trh pred hotelom bol toho svedkom. Takisto aj večera v tej miestnej reštaurácii, páčilo sa mi, že to nebolo moderné a dýchalo to tam tou ich kultúrou a takou rodinnou atmosférou. Pracovný team pána poslanca Mikolášika nás veľmi pekne previedol Bruselom a vďaka ich informáciam som mala možnosť si to užiť ešte viac, lebo som vedela, prečo niektoré veci robia tí ľudia a že ako to tam celé funguje. Ďakujem aj nášmu europoslancovi pánovi Mikolášikovi za milé prijatie a za to, že sme sa dostali do centra diania nášho europarlamentu – za prehliadku po ňom. Takisto za prehliadku mesta – fakt sme videli to najdôležitejšie, mali možnosť mať obed v centre mesta, čo je pre mňa veľká česť, ochutnali sme všetky ich národne špeciality – hranolky, wafle, čokoládu a pivko – boli to nezabudnuteľné zážitky a vyvrcholilo to milou a veľmi priateľkou vernisážou, ktorej sa zúčastnili fakt ľudia, ktorým na deťoch záleží a vidia v nich potenciál. Takže veľká vďaka za všetko a prajem Vám veľa síl pri ďalších skvelých myšlienkach!”

Mária Glovová, MŠ Galaktická, Košice

 

Foto: Mária Glovová