Bronzový kotlík z Chorvátska v Považskej Bystrici

V Považskej Bystrici odprezentovali chorvátsku rozprávku Bronzový kotlík.

Dňa 30. mája 2016 sa v MŠ Lánska 952 v Považskej Bystrici uskutočnila prezentácia chorvátskej rozprávky Bronzový kotlík v rámci európskeho projektu Eurorozprávky za účasti vedúceho odboru školstva a sociálnych vecí Mgr. Jozefa Bielika, médií a verejnosti.

Deti 4. triedy predviedli divadelné predstavenie. Rodičia, deti i hostia si prezreli vernisáž plošných a priestorových výtvarných prác s témou rozprávky. Oboznámili sa s výslednými produktami – brožúrou, videoukážkou z priebehu realizácie projektu, prezreli si kútik slovenských a chorvátskych tradícií. Tento deň bol pre nás slávnostný a úspešný.

PaedDr. Eva Šprochová, MŠ Lánska 952, Považská Bystrica

SAM_2522 (1)