Martin objavuje francúzskeho Kocúra v čižmách

Výtvarný projekt Eurorozprávky sme začlenili do nášho ŠkVP.

Ciele projektu sme rozpracovali pre jednotlivé vekové kategórie detí. Aj keď aktívne produkty na výstavu tvoria deti predškolského veku, zapojené sú aj mladšie deti – čítanie, počúvanie rozprávky – účasť (ako diváci) na pripravenej dramatizácii, ktorú si pripravili predškoláci, pomáhali tvoriť kulisy – maľovaním prstami.

Prostredníctvom centrálnej nástenky, RZ, hlavnej témy karnevalu, boli s projektom Eurorozprávky oboznámení aj rodičia. Pomáhali pripravovať kostýmy, nosia knihy, rodinné fotografie z Francúzska, pamätné predmety (Eiffelovu vežu) – deti, ktoré dané predmety priniesli oboznamujú ostatných čo predstavujú, ich účel (Louvre – princezné, obrazy).

V spolupráci s okresnou knižnicou Martin sa aj aktivity v knižnici niesli v téme Kocúr v čižmách.

Divadlo 11