Cyperská Kalomíra na javisku vo Svidníku

Neďaleko Dukelského priesmyku v meste Svidník, som prijala pozvanie na prezentáciu divadelného predstavenia cyperskej ľudovej rozprávky „KALOMÍRA“ z príležitosti ukončenia projektu Eurorozprávky.

Už pri vchode do areálu materskej školy nás vítal názov rozprávky, ktorý viedol nádhernou výzdobou všetkých chodieb až k hotovému projektu.

Bol to neuveriteľný pohľad na krásu umeleckej tvorby malých výtvarníkov! Dievčatko menom Kalomíra nás pohľadom zaviedlo do krásneho zámku kde nás srdečne privítala pani riaditeľka školy a hostia MÚ Svidník. V triede v zákulisí už čakali herci a divadelné obecenstvo–deti. Ďalším prekvapením bola mamička z Cypru, ktorá nás sprevádzala cyperskou krajinou, aby sme sa všetci zoznámili s cyperskými špecialitami a zvyklosťami.

O pár minút sme sa ocitli v ozajstnom divadle, scéna a opona, z ktorej vychádzali herci v typických krojoch. Hlavná predstaviteľka Kalomíra a vtáčik, ktorý ju sprevádzal, pomáhal jej objaviť životný osud. Na rozbúrenom mori pristala loď a hrdinka sa dostala k palácu, ktorý ju svojou krásou tak očaril, že zabudla nastúpiť na loď. Na chvíľu ostala sama opustená, ale svojou poslušnosťou sa dostala k trom sestrám, ktoré spolu s anjelmi ju naučili rozlišovať u ľudí dobro a zlo. So setrami sa učila vyšívať hviezdnu oblohu na oblečenie, nádherný mesiac a prikrývky, ako aj príbehy, piesne a rozprávky, ktoré rozprávala pocestnému. V skutočnosti to bol kráľ, ktorý si oddýchol a zaspal na jej vyšívanom vankúši. Kalomíra bola šťastná, že pomohla kráľovi a v závere predstavenia všetci herci zaspievali pieseň Kalomíry.

Po predstavení nám pripravila mamička z Cypru výbornú cyperskú kávu a iné špeciality krajiny. Bol to nezabudnuteľný rozprávkový deň, za ktorý ďakujeme pani riaditeľke MŠ Viere Haľkovej, projektovým učiteľkám p.Libuši Zribkovej,

Anne Džumanovej, p.Drotárovej a celému kolektívu MŠ Ľ.Štúra vo Svidníku.

Mária Zuščinová,
autorka a koordinátorka výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY

DSCN3418

DSCN3399

Cyperska Kalomira Svidnik