Podporné slová z Bruselu…

…nám dodali nové sily pre ďalšiu realizáciu rozprávkového projektu.

Stretli sme sa s poslancom Európskeho parlamentu p. M. Mikolášikom, ktorý nás svojou charizmou priateľstva povzbudil k umeleckej tvorivosti a reprezentácii Slovenska.

Podpredseda Európskej komisie, náš slovenský eurokomisár p. M. Šefčovič nás milo privítal a pozorne vypočul priebeh európskeho výtvarného projektu darujúc nám svoj hodnotný čas a skúsenosti. V spontánnom rozhovore a vzájomnom počúvaní nás povzbudil v ďalšom úsilí pri realizácii projektu. V jeho vyjadreniach sme našli pozitívnu motiváciu pre učiteľky materských škôl Slovenska, ktoré majú jedinečnú príležitosť prezentovať sa prostredníctvom detskej výtvarnej tvorby. Ďalšie stretnutie bolo s veľvyslancom p. P. Javorčíkom na Stálom zastúpení SR pri EÚ a koordinátorkou pre kultúrne aktivity SK PRES p. A. Hrabovskou. Pán veľvyslanec Javorčík nám napriek svojmu náročnému a plne vyťaženému programu venoval svoj vzácny čas, kde nám prisľúbil pomoc pri preprave výtvarných prác do Bruselu a späť na Slovensko.

Veľmi si vážime tieto stretnutia a zároveň ďakujeme za ich úprimné prijatie.
Milé kolegyne, tieto slová povzbudenia a podpory patria aj vám všetkým!

S poslancom Európskeho parlamentu M. Mikolášikom
S eurokomisárom M. Šefčovičom
S veľvyslancom P. Javorčíkom