Ďakujeme, Eurorozprávky!

S vďakou všetkým, ktorí vdýchli eurorozprávkovým postavám život, Vám želáme nádherné Vianoce a šťastný nový rok 2017!