Práca učiteliek materských škôl nie je profesiou, ale poslaním

Návraty pedagógov k projektu Eurorozprávky.

Vernisáž v Prešove bola poslednou v poradí v rámci výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY. Úsilie celého organizačného tímu projektu bolo ukončené a ich činnosť dosiahla vrchol. Chcem poďakovať v mene svojom, ale určite i v mene ostatných projektových učiteliek hlavne autorke projektu pani Márii Zuščinovej, ktorá svojou myšlienkou zapálila ohníčky v srdciach učiteliek a detí našich slovenských materských škôl. Spolu s ostatnými organizátorkami projektu z troch materských škôl v Prešove umožnili nám i našim deťom zažiť vrcholnú výtvarnú projektovú tvorbu, ktorú sme určite mnohé počas našej pedagogickej praxe s deťmi ešte nezažili. Základom každej výtvarnej činnosti v MŠ je tvorivosť a tá sa prejavila v náročnom projekte nielen v samotnej výtvarnej tvorbe, ale i v dramatickej, hudobnej a pohybovej činnosti. Postupne sme inšpiratívne a kreatívne pristupovali k spracovaniu vylosovaných rozprávok. Nádherný zážitok z vykonanej práce prišiel hlavne pri ukončení a prehliadke všetkého, čo sme s našimi deťmi vytvorili. Dobrý pocit z vykonanej práce a príjemné mrazenie nás naplnilo po zhliadnutí skrátenej verzie DVD. Pedagógov, ale i deti. Uvedomenie si dlhej cesty, po ktorej sme prešli k vytúženému cieľu bolo to, čo sme pocítili asi všetci, najviac však autorka, ale i všetky organizátorky projektu. Bola to náročná niekoľkomesačná práca. Museli sme sa popasovať s rýchlosťou niektorých zadaní, časovou tiesňou, množstvom pokynov zo strany organizátoriek, ale výsledok- ten stál za to. Úspech na Slovensku i za jeho hranicami v Bruseli. Autorka projektu, členky organizačného tímu, ale i my všetci sme odovzdali určite maximum, cez darovaný čas, obetu, ochotu, nasadenie, lásku a tvorivosť, ktorú sme predviedli v celej šírke projektu. Ďakujeme za krásny zážitok! Poďakovanie patrí aj p. primátorke mesta Prešov, ktorá ako sme počuli na vernisáži v Prešove, finančne veľkú časť projektu zastrešila.

Erika Krajčiová, riaditeľka MŠ Ružomberok – Černová

Dnešná doba sa vyznačuje rýchlym životným štýlom. Deti majú množstvo hračiek a knihy už nie sú bežným darčekom . A aj preto naša materská škola na ulici Záborského, ako jediná v meste Poprad sa potešila, keď sme sa mohli zapojiť do európskeho výtvarného projektu pod názvom „EUROROZPRÁVKY“. Naše deti sa každý deň stretávajú s rozprávkou, lebo svet bez nich je chudobný, emocionálne nenaplnený a preto to bola pre nás veľká výzva. Projekt bol veľmi náročný, ale úspešný. Tešili sa z neho deti, projektové učiteľky, ale aj rodičia, ktorí boli tiež aktívne zapojení. Preto nás veľmi potešilo stretnutie v Prešove, kde sme si mohli z rúk koordinátorky p. Zuščinovej prevziať diplom za účasť na tomto veľkom projekte. Zároveň sme sa zúčastnili tretej vernisáže v galérii PKO a obohatili sa o nové zážitky. Každá z nás, ktorá sa zúčastnila tejto vernisáže pochopila, že práca učiteliek materských škôl nie je profesiou, ale poslaním. Asi aj preto ľudia, ktorí stáli pri zrode tohto euro projektu ho úspešne zvládli cestou z Bratislavu do galérie v Bruseli a späť domov, do Prešova.

Katarína Stašová, projektová učiteľka MŠ pri ZŠ Záborského 13, Poprad

Vážená pani Mária Zuščinová a celý organizačný výbor europrojektu EUROROZPRÁVKY! Prišiel konečne deň, keď sme s veľkou túžbou a očakávaním mohli osobne spoznať dňa 8.12. 2016 na III.vernisáži v Prešove usporiadateľov a výtvarné projekty europrojektu EUROROZPRÁVKY. Celá vernisáž mala profesionálny charakter a vysoko splnila naše predstavy. Niesla sa v duchu dobrých vzťahov a priateľstva. Teší nás, že organizátori aj napriek nemalým prekážkam pokračovali svojou cestou a doviedli EUROROZPRÁVKY do úspešného konca. Všetkým patrí veľká vďaka a do ďalšej práce im prajeme veľa úspechov a dobrých nápadov.

Irena Novotná a Mária Palubová, projektové učiteľky a riaditeľka Mgr. Valéria Mačugová – Materská škola Levoča, Ul .J. Francisciho 8/1674

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová slávnostne otvorila lll. vernisáž v Galérii PKO-Caraffova väznica Prešov, 8.12.2016