Demeter a Persephone spod Tatier

Naša materská škola na ulici Záborského v Poprade bola oslovená ako jediná škola v okrese zúčastniť sa projektu Eurorozprávky. Žreb v Prešove nám pridelil grécku rozprávku Demeter a Persephone. Projekt sa spustil 8. februára 2016. Cítili sme veľkú radosť, ale aj zodpovednosť pri jeho realizovaní.

Grécko patrí k najstarším štátom na svete a Gréci k najstarším národom. Svetu dalo veľkých umelcov, básnikov a vedcov. Staroveké grécke báje a povesti patria nepochybne k základom európskej kultúry a vzdelanosti. Starí Gréci uctievali mnohých bohov. Demeter bola bohyňou plodnosti zeme a roľníctva, Persephone, jej dcéra, zasa bohyňou kvetov a žatvy. Hádes, vládca podsvetia, sa do nej zamiloval a chcel ju mať len pre seba. Ľsťou ju uniesol a spravil z nej svoju spoluvládkyňu. Ako to v gréckych bájach býva, nič nie je jednoduché, a tak Persephone každú jar a leto trávi na zemi v spoločnosti svojej matky. V tom čase celá príroda kvitne a teší sa z jej prítomnosti. V zime je v spoločnosti svojho manžela v podsvetí, príroda, aj jej matka za ňou smútia a chradnú.

Staroveké grécke báje a povesti patria nepochybne k základom európskej kultúry a vzdelanosti.

Počas siedmych týždňov, kedy sme s deťmi realizovali tento výnimočný výtvarný projekt, naše deti poznávali a vykonávali rôzne činnosti súvisiace s obsahom rozprávky. Navštívili knižnicu, vypožičali si knihy, pomáhali zhotoviť literárny kútik v rozprávkovej triede, oboznámili sa s krajinou, z ktorej rozprávka pochádza. Dramatizovali dej v Soľnej triede našej materskej školy s využitím maňušiek, dramatických prvkov a hudobnej tvorivosti. Zhotovili rozprávkový album, kreslili, modelovali, maľovali zážitky a vytvárali priestorové rozprávkové postavičky. Pani učiteľky spracovali písomné záznamy, fotodokumentáciu a videozáznam z aktivít detí. Zhotovili rozprávkový výstavný panel s najvýstižnejšími prácami a zrealizovali s deťmi divadelné predstavenie rozprávky s využitím kostýmov „Trieda baví triedu“.

Deti boli plné zážitkov a báj Demeter a Persephone si prežili celostným zážitkovým učením, pretože spájali výtvarné, pohybové, dramatické a hudobné formy prejavu. Vo videozázname sme zachytili zaujímavé výpovede detí k tejto nevšednej téme. Spracované DVD „EUROROZPRÁVKY“ bude organizátormi projektu prezentované na výstave v Bruseli a na vernisáži výstavy spojenej s medzinárodnou konferenciou v Bratislave v októbri 2016. Teraz sa už všetci tešíme na otvorenie výstavy a veríme, že naše spracovanie rozprávky zaujme v Bratislave, aj v Bruseli. Náš projekt bol nedávno predstavený slovenskej verejnosti v hlavnom spravodajskom vysielaní súkromnej televízie a mal veľký odborný ohlas.

MŠ pri ZŠ, Ul. Záborského 3248/13, 05801 POPRAD