Organizátori projektu Eurorozprávky v RTVS

Ďakujeme RTVS za pozvanie do publicistickej relácie Dámsky klub, kde sme v pondelok 13. júna v krátkom vstupe oboznámili televíznych divákov s európskym výtvarným projektom EUROROZPRÁVKY.

 

Ďakujeme pani riaditeľkám a učiteľkám z troch bratislavských materských škôl, ktoré prišli s deťmi do štúdia, aby kresbičkami oživili a sprítomnili divákom naše obľúbené eurorozprávky.

Mária Zuščinová, autorka projektu, Prešov – Ľubotice
PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská, Prešov

Snímky: Archív RTVS

rtvs