Deň otcov prišiel do Prešova pozdraviť z Talianska Pinocchio

MŠ Bajkalská sa predstavila talianskou rozprávkou „O Pinocchiovi“, ktorá bola venovaná Dňu otcov 20. júna 2016. V dramatickej hre sme mali možnosť precítiť otcovskú lásku, priateľstvo, pomoc, starostlivosť, ľútosť, ale zároveň aj podvod, neposlušnosť, klamstvo, ktoré trápilo Pinocchia.

V profesionálnom dramatickom divadelnom prevedení bolo cítiť atmosféru talianskej kultúry a hlavne emocionálne prežívanie detí, ktoré nás naplnilo hlbokým umeleckým zážitkom. Odpúšťajúca láska má silu, ktorá spojila otca Geppetta a synčeka Pinocchia .

Obrazová tvorba detí k jednotlivým dejstvám, ako aj hudobno – dramatická réžia s talianskou kultúrou umocnila zážitok z divadelného predstavenia.