Slovinský dinosaurus Piko si našiel kamarátov v Prešove

V MŠ Bernolákova v Prešove sa deti predstavili dramatizáciou slovinskej rozprávky “Dinosaurus Piko”. Natešení a netrpezliví školáci čakali na divadelných hercov, ktorí podľa réžie prichádzali do výtvarne vyzdobenej scény dňa 22. júna 2016, aby prezradili Benjamínove tajomstvá.

Chlapec Benjamín nás očaril veľkou túžbou po psíkovi, ktorá k nemu prišla z ríše snov. Jeho zvedavosť a túžba bola tak silná, že objavil velikánske zviera ku ktorému prejavoval svoje silné citové puto a priateľstvo. Umelecké stvárnenie daného literárneho textu vyjadrené tanečnými, speváckymi a hereckými výrazovými prostriedkami ako aj silné priateľstvá medzi oboma hlavnými protagonistami nás naplnilo hlbokým umeleckým zážitkom.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým riaditeľkám, projektovým učiteľkám a deťom za hodnotné hudobno-dramatické a výtvarné diela ako aj za nádhernú prezentáciu rozprávkového projektu. Ďakujeme deťom, ktoré svojimi hereckými výkonmi vyjadrili hlavnú myšlienku rozprávky a na základe týchto silných zážitkov ich preniesli do výtvarnej tvorby!