Odborná výtvarná konferencia

Dňa 21. októbra 2016 sa dvere Štúdia č. 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave opäť otvorili, aby privítali účastníkov konferencie EUROROZPRÁVKY 2016.

Osemnásť materských škôl z celého Slovenska prezentovalo svoje spracovanie vyžrebovanej rozprávky. Pani učiteľky si tak vzájomne odovzdávali tvorivé nápady, netradičné výtvarné techniky, ako aj spôsoby realizácie tvorivej dramatiky pri plnení úloh projektu. S myšlienkou – ako sa hrať s rozprávkou v rozprávke sa odprezentovali kvalitné a hodnotné metodické materiály pre pedagógov.

odborn-akonferencia

Konferencie sa zúčastnil aj pán Andrej Krchňavý z kancelárie p. Chreneka, Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý vo svojom príhovore taktiež vyjadril vysoko pozitívne hodnotenie nielen myšlienke projektu EUROROZPRÁVKY, ale predovšetkým jej samotnej realizácii v praxi a jej prínos do sveta detí, ktoré sú súčasťou Európy. Zároveň si prezrel aj výstavu detských prác a silný odkaz, ako sa sám vyjadril, ponesie až za brány Bruselu. Ponúkol podporu tohto jedinečného projektu aj na budúci rok v prípade, ak by sa v projekte pokračovalo.

Po skončení konferencie účastníci vyjadrovali veľmi kladné hodnotenie priebehu uplynulých dní, poukazovali na vysokú kvalitu prípravy organizátorov a pozitívne naladení odchádzali do svojej krásnej, ale náročnej pedagogickej praxe.

 

Eva Lišková
PaedDr. Renáta Gumanová