Rozprávkové postavy ožili v Galérii Slovenského rozhlasu

Galéria Slovenského rozhlasu a televízie v Bratislave sa dňa 20. októbra 2016 o 16.00 hod. rozžiarila pestrými farbami výtvarných prác detí predškolského veku, ktoré sa pod vedením pani učiteliek zapojili do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY.

 

Výstavu otvorila autorka projektu pani Mária Zuščinová, ktorá v príhovore pripomenula zrod myšlienky projektu. V spolupráci so svojim tímom spoluorganizátoriek PaedDr. Renáty Gumanovej, Mgr. Dany Voštinárovej, Tatiany Darákovej sa podarilo priniesť prirodzenou metódou – slova, hudby a hry vznešenú myšlienku do sveta detí, ale aj dospelých. Vyše stovka detských prác spracovaná rôznymi výtvarnými technikami ponúkla návštevníkom výstavy širokú škálu pohľadu do sveta detí a ich vnútorného prežívania príbehov. Z vyjadrení zážitkov v dielach detí sa tak podarilo preniesť aktuálny odkaz dávnych časov aj do dneška. Veď rozprávka v sebe prináša nielen zábavu, ale predovšetkým poučenie.

foto-tasr

Zúčastnení zástupcovia materských škôl si zároveň vypočuli ďakovné príhovory hostí: pani primátorky mesta Prešov Ing.Andrey Turčanovej, pani Viery Hajdúkovej z MŠVVaŠ SR, štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pána Petra Krajňáka ako aj autorky projektu pani Márie Zuščinovej. Príhovory boli vyjadrením úcty a obdivu k výsledkom realizácie projektu. Pani autorka predstavila aj dielo v podobe knihy, ktorá vznikla počas realizácie projektu a prinesie spracovanie všetkých európskych rozprávok a poviedok, ktoré boli súčasťou projektu. Milou bodkou bolo udeľovanie diplomov za účasť v projekte zapojeným materským školám na Slovensku, ale aj v Bruseli. Pamätné a hodnotné chvíle z priebehu projektu, jeho spracovanie v jednotlivých školách prostredníctvom DVD záznamov bude tak navždy pripomínať účastníčkam ich náročné, ale aj krásne prežité chvíle v rozprávke. Nechýbala ani zdravá, sladká odmena pre deti v podobe prezentov od sponzora projektu Dobré zo Slovenska.

Popoludnie sa nieslo v čarovnom duchu nielen slova moderátora, mladého herca Lukáša Pavláska, ale aj spevu a tanca, ku ktorému prispelo vystúpenie Mira Jaroša a detí z Materskej školy na Švantnerovej ulici v Bratislave.

 

Eva Lišková
PaedDr. Renáta Gumanová