Prezentácia projektu v Bruseli

Hlavným cieľom pracovných stretnutí zástupcov organizačného tímu v Bruseli 10.-11.decembra 2015 autorky projektu M.Zuščinovej a riaditeľky MŠ Bajkalská v Prešove PaedDr. Renáty Gumanovej bolo predstaviť výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY, ktorý sa bude realizovať pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Tento jedinečný výtvarný projekt má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a získal na bruselskej strane vynikajúce ohlasy a nadšenie. Prínosným pre nás bolo prijatie v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre kultúru a vzdelávanie u riaditeľa Odboru Kreatívna Európa p.Karla Bartáka ako aj stretnutie so zástupcami kabinetu nášho slovenského eurokomisára p.Maroša Šefčoviča – p.Ľ.Hromkovou a G.Kečkešovou. V spoločnom úsilí vytvárať a odovzdávať umelecké hodnoty nás nadšene povzbudil náš veľvyslanec v Belgicku p.Stanislav Vallo. Na pracovnom stretnutí v Európskej škole sme s projektom dôkladne oboznámili 13 pedagógov pod vedením koordinátorky pre výtvarnú výchovu p.Clothilde Godard. Na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli boli o projekte informovaní koordinátorka pre kultúrne aktivity slovenského predsedníctva p.A. Hrabovská a zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p.I.Hromada. Priaznivé reakcie nás motivovali k vytrvalej práci v ďalších fázach projektu. Po návrate na Slovensko nás takisto podporilo Zastúpenie Európskej komisie v Bratislave.