Prvé kroky k európskemu výtvarnému projektu – metodický seminár v Prešove

O tom, že výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY nie je len vznešenou myšlienkou, ale i skutočnosťou nás presvedčil prvý seminár uskutočnený v priestoroch MŠ Bajkalská v Prešove. Zúčastnení zástupcovia vybraných materských škôl východného Slovenska ako aj zástupcovia Oddelenia školstva mesta Prešov boli týmto jedinečným výtvarným projektom nadšení. Veľkým prínosom bol príspevok p. riaditeľky MŠ Bajkalská, PaedDr. Renáty Gumanovej s názvom „Od talentu k nadaniu v MŠ“, odborno-metodický seminár na tému „Ako sa pracuje s rozprávkou“ pod vedením p. lektorky PaedDr. Ivany Pančákovej, ako aj motivačné slová a metodické pokyny autorky projektu p. Márie Zuščinovej. Môžeme len súhlasiť s jej slovami, že „tento výtvarný projekt medzinárodných rozmerov je jedinečný spôsob ako prezentovať krásu detského výtvarného umenia za hranicami Slovenska, ktorý ukáže, že práca pedagóga je plná kreatívnych nápadov a úprimných činov.“

Mgr. Daniela Fabianová
MŠ Bajkalská 31, Prešov

DSCN2539