Včielky zo Skalitého prileteli s írskou rozprávočkou

V Skalitom odprezentovali írsku rozprávku Jamie a spiaca krásavica.

 

Neďaleko Trojhraničia Slovenska, Česka a Poľska sa nachádza obec Skalité a v nej naša materská škola, ktorá sa zapojila do európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY. Vyžrebovali sme si írsku rozprávku. Spolu s deťmi sme si požičali knihu v knižnici a vybrali z nej krásnu rozprávku „Jamie a spiaca krásavica.“

Deťom sme ju prečítali, oboznámili sme ich s krajinou Írsko. Tento štát sme vyhľadali na mape. Priblížili sme deťom život v ňom a v materskej škole sme usporiadali Deň sv. Patrika (patróna všetkých Írov), na ktorom nechýbali írske tance. Deti si vytvorili knihu, kašírovali postavy z rozprávky a esteticky ich dotvárali. Rôznymi výtvarnými technikami namaľovali veľa nádherných výkresov. Spoločne s deťmi sme rozprávku zdramatizovali, ušili kostýmy, pripravili rekvizity a nacvičovali divadielko. Do projektu sa zapojili aj rodičia, ktorí spoločne s deťmi vytvorili krásne priestorové a plošné práce. Celý projekt sme si s deťmi užívali a s nadšením sa venovali odvážnemu Jamiemu a spiacej krásavici.

Projektové učiteľky :
Koričárová Marta – riaditeľka MŠ Skalité- Ústredie
Soňa Gelačáková – učiteľka MŠ Skalité- Ústredie

1

 

pozvánka