Človek iba srdcom dobre vidí

Stretnúť človeka, ktorý má otvorené srdce pre tých najmenších, je dnes veľkou vzácnosťou.

Ďakujeme, že sme mohli byť v spoločnosti takého človeka, akým je riaditeľ Slovenského rozhlasu p. V. Štofaník, ktorý má pochopenie pre detské kreatívne umenie, v ktorom sa odráža úprimná duša dieťaťa. Porozumel, že deti sú budúcnosťou zjednotenej Európy, ktorým treba otvoriť dvere do sveta umenia a podporiť už v tom najútlejšom veku, kde sa rodí cit a láska aj prostredníctvom rozprávkového projektu EUROROZPÁVKY.

Ďakujeme za úžasné výstavné priestory SRo v Bratislave pre 69 výtvarných rozprávkových projektov z 57 materských škôl Slovenska a 12 projektov z lll. Európskej školy v Bruseli v spolupráci so ZUŠ Októbrová 32 v Prešove pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

S riaditeľom Slovenského rozhlasu V. Štofaníkom
Poďakovanie p. Ruzovej a p. Grandtnerovej za milé prijatie v priestoroch RTVS