Prešovská Jurkovička žije gréckou rozprávkou

S nadšením sme prijali ponuku autorky projektu Marienky Zuščinovej zapojiť sa do projektu Eurorozprávky.
Prvé kroky viedli do knižnice, kde nám pani knihovníčka poradila, kde grécku rozprávku hľadať. Našli sme ju v knihe medzi ďalšími rozprávkami z celého sveta. Jej názov je „SLNEČNÉ DIEVČATKO“ a je to grécka ľudová rozprávka. A tak sa to celé začalo… Najprv sme rozprávku veľakrát čítali a viedli dlhé rozhovory o hlavnej hrdinke príbehu – o dievčatku, ktoré sa volá Letika. Naše predstavy o nej boli rôzne. Vyjadrovali sme ich prostredníctvom scénického tanca, pantomímy, ale aj divadelným predstavením. Na mape Európy sme hľadali tú úžasnú krajinu, odkiaľ je rozprávka. Grécko poznalo mnoho detí ako dovolenkovú destináciu, preto rozprávanie zážitkov a opisov krajiny nemalo konca – kraja (použili sme prezentáciu na interaktívnej tabuli, pohľadnice, fotografie, encyklopédie…). Pieseň „Krajina zázračno“ nás preniesla do sveta fantázie… Farby, tuše, nožnice ožili a my sme mohli začať tvoriť. Najviac prác vzniklo prostredníctvom techniky kresby tušom a následného kolorovania vodovými farbami. Ani sme sa nenazdali a celá trieda sa zahalila ilustráciami. Deti sa s Letikou tak zžili, že samé navrhli, aby sme ju vytvorili nielen na papieri, ale aj „tak naozaj“. Keď spoznali techniku kašírovania, rástla im priamo pod rukami. Najprv len ako biela socha. Nanášaním farieb Letike ožívali očká, ústa sa usmievali a líčka rumeneli. Lenže ako budú ľudia vedieť, že je to slnečné dievčatko? Deti bez váhania navystrihovali veselé slniečka, ktorými ozdobili jej blankytné šaty. Po celý čas nám v triede znela grécka hudba, ktorá zážitok z tvorby ešte viac umocňovala. Spolu s deťmi z 1. triedy si želáme, aby naše dielka potešili nielen slovenské, ale aj belgické deti.

PaedDr. Valika Volková a Bc. Ľubica Damankošová
Materská škola Jurkovičova 17, Prešov