Do predvianočnej atmosféry Prešova sa vrátila Eurorozprávka

Dňa 8. decembra 2016 sa uskutočnila lll. vernisáž unikátneho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Galérii PKO – Caraffova väznica v Prešove.

 

Slávnostne lll. vernisáž otvorila primátorka mesta Prešov, p. Ing. Turčanová, ktorá vyjadrila slová vďaky a obdivu nad týmto jedinečným projektom, v ktorom je ukrytá nielen krása a nevinnosť detskej duše, ale aj bohatá tvorivosť v podobe výtvarnej tvorby pod odborným vedením našich pedagógov. Riaditeľka MŠ Bajkalská, p. PaedDr. Gumanová z hĺbky srdca vyjadrila úprimné slová vďaky za spoluprácu všetkým, ktorí vložili do projektu svoje úsilie, aby sa naplnil zámer a cieľ, ktorým bolo prezentovať našu krajinu počas obdobia Slovenského predsedníctva v Rade EÚ aj prostredníctvom výtvarnej tvorby našich detí.

4

„Niet krajších rozprávok, ako sú tie, ktoré napíše sám život“