Do predvianočnej atmosféry Prešova sa vrátila Eurorozprávka

Dňa 8. decembra 2016 sa uskutočnila lll. vernisáž unikátneho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY v Galérii PKO – Caraffova väznica v Prešove.

 

Slávnostne lll. vernisáž otvorila primátorka mesta Prešov, p. Ing. Turčanová, ktorá vyjadrila slová vďaky a obdivu nad týmto jedinečným projektom, v ktorom je ukrytá nielen krása a nevinnosť detskej duše, ale aj bohatá tvorivosť v podobe výtvarnej tvorby pod odborným vedením našich pedagógov. Riaditeľka MŠ Bajkalská, p. PaedDr. Gumanová z hĺbky srdca vyjadrila úprimné slová vďaky za spoluprácu všetkým, ktorí vložili do projektu svoje úsilie, aby sa naplnil zámer a cieľ, ktorým bolo prezentovať našu krajinu počas obdobia Slovenského predsedníctva v Rade EÚ aj prostredníctvom výtvarnej tvorby našich detí.

4

„Niet krajších rozprávok, ako sú tie, ktoré napíše sám život“

Rovnako aj autorka projektu EUROROZPRÁVKY p. Zuščinová vyjadrila poďakovanie trom materským školám v meste Prešov, ktoré prijali výzvu na spoluprácu v tomto projekte a počas celého projektového obdobia vložili do svojej práce nielen veľké nasadenie a svoj drahocenný čas, ale aj kreativitu a lásku k umeniu a deťom. Práve vďaka tejto harmonickej spolupráci sa projekt EUROROZPRÁVKY stal skutočným jedinečným európskym projektom v rámci materských škôl na Slovensku. l. ll. a lll. vernisáž je dôkazom toho, že práca organizátorov projektu a tvorivá práca slovenských pedagógov a detí v materských školách je na vysokej profesionálnej úrovni a nám ostáva len veriť, že láska k umeniu a tvorbe bude v našich deťoch naďalej prekvitať.

6

Program III. vernisáže spríjemnili deti MŠ Bajkalská v Prešove so svojim umeleckým prevedením rozprávkového Pinocchia, ako aj deti so ZUŠ v Prešove so svojou hudobnou tvorbou. Na záver, moderátorka p. Kmetony ukončila slávnostnú časť vernisáže citátom od autora knihy Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry: „Všetko, čo je v človeku krásne, je očami neviditeľné„ a v tomto duchu aj popriala šťastné a veselé vianočné sviatky. Slávnostné otvorenie III. vernisáže bolo ukončené recepciou, na ktorej sa hostia mohli pokochať krásou a kreativitou detí MŠ, ktorá bola prezentovaná prostredníctvom priestorových a plošných výtvarných prác.

9

Výstava potrvá v Caraffovej väznici v Prešove do 5. 1. 2017 a my Vás na ňu srdečne pozývame, aby ste si v tomto vianočnom období zaspomínali na svoje detstvo aj vďaka projektu EUROROZPRÁVKY.