Pozvánka na vernisáž v Prešove

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Eurorozprávky v Prešove!