Európsky výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY úspešne „odštartoval“ v mieste svojho zrodu

V Prešove dňa 30. septembra 2016 sa v priestoroch MsÚ predstavili traja organizátori tohto projektu MŠ Bernolákova č. 19, MŠ Jurkovičova a MŠ Bajkalská, spolu s autorkou pani Máriou Zuščinovou.

MŠ Bernolákova č. 19 v Prešove, prítomným deťom a učiteľkám zo 6 MŠ na území mesta a pozvaným hosťom predstavila svoj výtvarný projekt v hudobno–dramatickej podobe. Išlo o slovinskú rozprávku Leopolda Suhodolčana: „DINOSAURUS PIKO“. O zdramatizovanie rozprávky sa pričinili projektové učiteľky: pani Mgr. Oľga Balážová a pani Mgr. Renáta Horňáková. Nechýbali tu prvky tvorivej dramatiky, vlastná hudobná a scenáristická tvorba, ktorá upútala detského diváka a vtiahla ho spontánne do deja. Deti sa aktívne zapájali a na záver si „vychutnávali“ dinosaura PIKA v kašírovanej podobe.

fotka-2-ms-bernolakova

Projekt „EUROROZPRÁVKY“ vychádza z Prešova bude mať pokračovanie a jeho vyvrcholením bude výstava detských VV projektov spojená s vernisážou v budove RTVS Bratislava 20. 10. 2016, ktorá bude pozostávať z výtvarných a priestorových výtvorov detí z 58 škôl z celého Slovenska a bude sprístupnená širokej verejnosti. Konferencia sa bude konať 21. 10.2016, kde sa bude 21 prihlásených výtvarných projektov prezentovať pred odbornou verejnosťou.

fotka-1-ms-bernolakova

Tento nádherný výtvarný projekt obsahuje súbor rozprávok krajín EÚ a bol realizovaný pri príležitosti slovenského predsedníctva v EÚ v roku 2016.