Eurorozprávka PINOCCHIO

Každé dieťa miluje počúvať, keď mu niekto rozpráva. Príbeh, história, rozprávka je pre neho niečo fascinujúce, prichádzajúce prostredníctvom hlasu dospelého.

Rozprávkový príbeh je pre neho obrovský neoddelený tok skutočnosti a predstavy, predvčera a dávna, sveta hmatateľného a neviditeľného. Kto rozpráva príbeh, nie je iba zástupcom tohto príbehu, ale je s ním zviazaný. A takto to bolo aj 30. septembra 2016 o 9:00 na MsÚ v Prešove pri prvej verejnej prezentácií európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY pre deti a pedagógov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Svoje učiteľské majstrovstvo nám ukázala pani učiteľka Mgr. Daniela Fabiánová v talianskej rozprávke Pinocchio.

fotka-1-ms-bajkalska

Malí pozvaní predškoláci mali smäd po poznaní a práve prostredníctvom rozprávky, cez lásku a šibalstvo Pinocchia sa ich smäd uhasínal, no nie úplne. Rozprávaním sa rodili nové myšlienky, kresby, cesty a rozhodnutia. Deti znázorňovali more, vymýšľali dokončenie príbehu, boli dizajnérmi…. Práve v premyslenej interaktívnej edukačnej činnosti a hre sa neustále prebúdzala túžba detí po poznaní, ktorá prechádzala cez rozprávanie, ponukou rôznych momentov a situácií hlavných postáv. Pani učiteľka Daniela zachytávala detské pohľady, ich koncentráciu, vnímala ich mimiku, pozorovala, aké emócie práve prežívajú. Deti boli príjemne provokované k rozprávaniu a prejavovali láskavú vzájomnosť.

fotka-2-ms-bajkalska

Vkusným výberom talianskej hudby, prepájaním videoprojekcie sa stupňovalo napätia a gradácia eurorozprávky. V tomto momente sme si všetci prítomní boli istí, že deti sa nikdy nenasýtia, rozprávka ich nebude nudiť a budú vďačné. Vďačnosťou, ktorá bola ukrytá v ich otázke: „Kedy nám zase porozprávaš rozprávku?“
Ďakujem pani učiteľke Daniele za hodnotné a jedinečné stvárnenie talianskej eurorozprávočky PINOCCHIO.
S úctou
PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov