Metodický seminár v Bratislave ukončil prípravnú fázu

V Materskej škole Švantnerova 1 v Bratislave sa konalo posledné prípravné stretnutie k európskemu výtvarnému projektu EUROROZPRÁVKY pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Predsedníctvo má silný propagačný a prezentačný potenciál, na ktorom dostali aj deti predškolského veku zo Slovenska možnosť prezentovať krásu detského umenia. Projekt prispeje k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ.

Každá chvíľa je príležitosť učiť naše deti niečo nové …. (B.Franklin)

Ak dáme možnosť deťom prejaviť predstavivosť, fantáziu, tvorivosť, otvoria svoje srdiečka k umeniu.

Seminár nás oboznámil s témou a cieľmi projektu. Umenie a krása výtvarného prejavu detí predškolského veku sa stal výzvou k obohateniu duchovných a kultúrnych hodnôt. Umožní nám cez rozprávku spoznať rôzne krajiny EÚ a priblíži ich kultúru. Deťom dá možnosť prejaviť svoju kreativitu pri realizovaní rozprávky v literárnej, hudobnej, pracovnej a výtvarnej podobe. Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. 58 materských škôl z jednotlivých miest Slovenska bude stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ.

Naše deti majú jedinečnú príležitosť výtvarne stvárniť európske rozprávky, legendy a príbehy a tak spropagovať svoju školu a región. Ďakujeme autorke projektu pani Márii Zuščinovej za výnimočnú možnosť prezentácie práce riaditeľov a učiteľov materských škôl počas slovenského predsedníctva.

PaedDr. Gabriela Strýčková
riaditeľka MŠ Švantnerova 1, Bratislava

DSCN2650