Úspešne pokračujeme metodickým seminárom v Žiline

Pedagógovia z materských škôl stredného Slovenska sa stretli na metodickom seminári v priestoroch ZŠ s MŠ Gaštanová v Žiline. Do projektu je MŠ Gaštanová zapojená ako jedna z dvoch materských škôl zo žilinského okresu. Na seminári si naša MŠ vyžrebovala rozprávku z Maďarska, ktorej obsah budeme v rámci projektu realizovať s deťmi formou rôznych výtvarných a pracovných techník. Výtvarné projekty jednotlivých MŠ budú prezentované na výstave v Bruseli a Bratislave pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v mesiacoch júl-december 2016. Tešíme sa na netradičné výtvarné techniky, ktoré využijeme v projekte spolu s deťmi.

Ivete Bíliková
ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina